Samle all kommunikasjon og informasjonsflyt til én plattform

 

- Send ut informasjon til alle medlemmene i organisasjonen.

- Definere nøyaktig hvem som skal motta informasjonen slik at medlemmer unngår å motta informasjon som ikke gjelder dem. 

- All informasjon kommer til Tutti - medlemsappen

 

Feed

Innlegg

Kortmelding

 Annet

 

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv