Styreappen gir styret tilgang til de mest brukte funksjonene i Styreportalen

 

Se alle innleggene som blir sendt ut fra Styreportalen

 

Få opp hele aktivitetslisten.

- En kan enkelt se hvem som er på/av -meldt en aktivitet. 

- Rediger informasjonen knyttet til aktivitetene. 

- Send melding til de medlemmer og foresatte som er knyttet til aktiviteten

- Før fraværsprotokoll direkte fra appen. (kan også overstyre det medlemmer/foresatte forhåndsmelder. 

 

Du får også tilgang til hele medlemsregisteret.

 

 

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv