I denne artikkelen skal vi dekke hvordan dere får satt opp Fiken og gjort det klart til bruk.

 

Komme i gang

Dere må selv gå inn på Fiken.no og registrere dere og bestille en konto. https://fiken.no/registrer/

 

Når dette er gjort er det noen ting som er viktig å gjøre:

 

Fiken har en egen artikkel for kunder som også benytter Styreportalen.

les her: https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000085019-fiken-og-styreportalen

 

 

 

MVA

Da frivillige organisasjoner ikke benytter regnskap med MVA må dette deaktiveres i Fiken.

Dette gjøres i 2 trinn.

 

MVA er skrudd av som default i Fiken, men det er lurt å sjekke dette for å være sikket på at det er gjort.

 

Gå til Foretak --> Foretaksinnstillinger -->Endre foretaksdetaljer

Endre MVA-pliktig til Nei.

Trykk Lagre foretaksinnstillinger

 

 mceclip0.png

 

Kontoplan

I Fiken er det en standard kontoplan. Denne ligger under Oversikt --> Kontoer.

Det er ikke mulig å slette kontoer fra denne listen, men det er mulig å legge til egendefinerte kontoer.

I listen under har vi satt opp noen anbefalte kontoer som passer godt for korps.

Dette er anbefalinger og det er opp til dere å benytte de kontoene dere selv ønsker.

 

Kode Navn
3111      Medlemskontingent
3150 Kafeinntekter
3211 Billettinntekter
3230 Spilleinntekter
3241 Egenandeler
3401 Dugnadsarbeid
3720 Grasrotandelen
3740 Tillskudd
3760 MVA-kompensasjon
3820 Gaver/Sponsorinntekter

 

Kode Navn
4510      Dirigentlønn
4515 Vikar - dirigentlønn
4520 Lønn instruktører
4525 Lønn og godtgjørelse innleide
6311 Husleie
6312 Leie konsertlokale
6411 Leie instrumenter
6440 Leie transportmiddel
4710 Innkjøp noter
4700 Innkjøp instrumenter
4720 Innkjøp instrumentrekvisita
6521 Vedlikehold instrumenter
6820 Rekvisita, trykksaker
6740 Dataprogram
6790 Diverse driftskostnader
7010 Reise/opphold
7020 Prosjektutgifter
7025 NM utlegg
7030 Påmeldingsutgifter
7320 Reklamekostnad
7411 Kontingentutgifter (NMF)
7470 Gaver/Blomster
7712 Tap på fordringer tidligere år

 

Inngående balanse

Hvis korpset har benyttet et regnskapssystem tidligere kan man ta ut en fil og importere.

Les mer her: https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/5000558042-overgang-fra-andre-regnskapsprogrammer

 

https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000026522-inngaende-balanse-ved-overgang-fra-tidligere-regnskap-

 

Hvis dere har ført regnskap i Excel må dere sette opp IB  (Inngående balanse) manuelt.

meny: Annet--> Inngående balanse

Man kan ta i bruk Fiken før man legger inn IB. 

 

 

 

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv